Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) VNT

VNT 24 là sản phẩm Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) không dệt VNT cường lực 12 kN/m

VNT 50 là sản phẩm Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) không dệt VNT cường lực 25 kN/m

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

1. Nguyên liệu:

Sản phẩm Vải địa kỹ thuật Việt Nam (http://vaidiakythuatvietnam.com/) không dệt VNT được chế tạo từ các xơ Polypropylene hoặc Polyester nhập khẩu từ Hàn Quốc và các nước công nghiệp phát triển khác.

2. Dây chuyền công nghệ:

Dây chuyền sản xuất công nghệ và máy móc nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu.

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

3. Các chức năng VNT:

Chức năng phân cách

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

Sử dụng vải địa kĩ thuật không dệt VNT đặt giữa đất yếu và nền đường sẽ ngăn cản sự trộn lẫn của hai loại đất, điều này sẽ ngăn ngừa tổn thất đất đắp vì vậy tiết kiệm đáng kể chi phí xây dựng.

Ngoài ra, vải địa không dệt VNT còn ngăn chặn không cho đất yếu thâm nhập vào cốt liệu nền đường nhằm bảo toàn các tính chất cơ lí của vật liệu đắp và do đó nền đường có thể hấp thụ và chịu đựng một cách hữu hiệu các áp lực chính lên mặt đường.

Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai
Vải địa kỹ thuật tại Đồng Nai

Vải địa kỹ thuật