Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Danh sách các nước trên toàn thế giới :

Châu á Asia

Đông á Eastern asia

Trung Quốc China

Đài Loan Taiwan

Hồng Kông Hong Kong, China

Ma Cao Macau

CHDCND Triều tiên Democratic People’s Republic of Korea

Nhật Bản Japan

Mông Cổ Mongolia

Hàn Quốc Republic of Korea

Trung nam á South-central Asia

Ap-ga-ni-xtan Afghanistan

Băng-la-đet Bangladesh

Bu-tan Bhutan

Ấn độ India

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

I-ran Iran (Islamic Republic of)

Ca-dăc-xtan Kazakhstan

Kiêc-gi-ki-xtan Kyrgyzstan

Man-đi-vơ Maldives

Nê-pan Nepal

Pa-ki-xtan Pakistan

Xri-lan-ka Sri Lanka

Tat-ji-ki-xtan Tajikistan

Tuốc-mê-ni-xtan Turkmenistan

U-zơ-bê-ki-xtan Uzbekistan

Đông nam á South-eastern Asia

Bru-nây Brunei Darussalam

Căm-pu-chia Cambodia

In-đô-nê-xi-a Indonesia

Lào Lao People’s Democratic Republic

Ma-lai-xi-a Malaysia

My-an-ma Myanmar

Phi-lip-pin Philippines

Xinh-ga-po Singapore

Thái Lan Thailand

Đông Ti-mo East Timor

Việt Nam Viet Nam

Tây á Western Asia

Ac-mê-ni-a Armenia

A-dec-bai-zan Azerbaijan

Ba-ren Bahrain

Síp Cyprus

Gru-di-a Georgia

I-rắc Iraq

I-xra-en Israel

Joóc-đa-ni Jordan

Cô-oét Kuwait

Li-băng Lebanon

Palestine Palestinian Territories

Ô-man Oman

Qua-ta Qatar

Ả-rập Xê-ut Saudi Arabia

Xy-ri Syrian Arab Republic

Thổ-nhĩ-kỳ Turkey

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Các tiểu VQ ả-rập Thống Nhất United Arab Emirates

Y-ê-men Yemen

Châu âu Europe

Đông âu Eastern Europe

Bê-la-rut Belarus

Bun-ga-ri Bulgaria

Séc Czech Republic

Hun-ga-ri Hungary

Ba-lan Poland

Môn-đô-va Republic of Moldova

Ru-ma-ni Romania

Liên bang Nga Russian Federation

Slô-va-ki-a Slovakia

U-crai-na Ukraine

Bắc âu Northern Europe

Đan-mạch Denmark

Et-xtô-ni-a Estonia

Đảo Fa-ê-rô Faeroe Islands

Phần-lan Finland

Ai-xơ-len Iceland

Ai-len Ireland

Lat-vi-a Latvia

Lit-va Lithuania

Na-uy Norway

Đảo Svan-bat và Jan-may-en Svalbard and Jan Mayen Islands

Thuỵ-điển Sweden

Anh United Kingdom

Nam âu Southern Europe

An-ba-ni Albania

An-đô-ra Andorra

Bô-xnhi-a Hec-xê-gô-vi-na Bosnia and Herzegovina

Crô-at-ti-a Croatia

Gi-bran-ta Gibraltar

Hy-lạp Greece

Tòa Thánh Va-ti-căng Holy See

I-ta-li-a Italy

Man-ta Malta

Môn-tê-nê-grô Montenegro

Bồ Đào Nha Portugal

Xan-ma-ri-nô San Marino

Sec-bi-a Serbia

Slô-ven-nhi-a Slovenia

Tây Ban Nha Spain

Ma-xê-đô-ni-a (CH Nam Tư cũ) Macedonia

Tây âu Western Europe

áo Austria

Bỉ Belgium

Pháp France

Đức Germany

Lech-ten-sten Liechtenstein

Luc-xăm-bua Luxembourg

Mô-na-cô Monaco

Hà Lan Netherlands

Thuỵ Sĩ Switzerland

Châu phi Africa

Đông phi Eastern Africa

Bu-run-đi Burundi

CHLB Cô-mo Comoros

Gi-bu-ti Djibouti

Ê-ri-trê-a Eritrea

Ê-ti-ô-pi Ethiopia

Kê-ni-a Kenya

Ma-đa-ga-xca Madagascar

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Ma-la-uy Malawi

Mô-ri-tuyt Mauritius

Mô-dăm-bic Mozambique

Rê-uy-ni-ông Reunion

Ru-an-đa Rwanda

Xây-sen Seychelles

Xô-ma-li Somalia

U-gan-đa Uganda

Tan-da-ni-a United Republic of Tanzania

Dăm-bi-a Zambia

Dim-ba-bu-ê Zimbabwe

Trung phi Middle Africa

Ăn-gô-la Angola

Ca-mơ-run Cameroon

Cộng hoà Trung phi Central African Republic

Sát Chad

Công-gô Congo

CHDC Công gô Democratic Republic of the Congo

Ghi-nê Xích đạo Equatorial Guinea

Ga-bông Gabon

Xao-tô-mê và Prin-xi-pê Sao Tome and Principe

Bắc phi Northern Africa

An-giê-ri Algeria

Ai-cập Egypt

Li-bi Libyan Arab Jamahiriya

Ma-rốc Morocco

Xu-đăng Sudan

Tuy-ni-di Tunisia

Tây Sa-ha-ra Western Sahara

Nam phi Southern Africa

Bôt-xoa-na Botswana

Lê-xô-thô Lesotho

Na-mi-bi-a Namibia

Nam-phi South Africa

Xoa-di-len Swaziland

Tây phi Western Africa

Bê-nanh Benin

Buốc-ki-na-fa-xô Burkina Faso

Cộng hoà Cáp-ve Cape Verde

Cốt-đi-voa (Bờ biển Ngà) Cote d’Ivoire

Găm-bi-a Gambia

Ga-na Ghana

Ghi-nê Guinea

Ghi-nê Bit-xao Guinea-Bissau

Li-bê-ri-a Liberia

Mali Mali

CH Hồi giáo Mô-ri-ta-ni Mauritania

Ni-giê Niger

Ni-giê-ri-a Nigeria

Xanh Hê-len Saint Helena

Xê-nê-gan Senegal

Xi-ê-ra Lê-ông Sierra Leone

Tô-gô Togo

Châu mỹ America

Mỹ latinh và vùng Caribê Latin America and the Caribbean

Liên hiệp QG vùng vịnh Caribê Caribbean

An-ghi-la Anguilla

Ang-ti-goa và Bác-bu-đa Antigua and Barbuda

A-ru-ba Aruba

Ba-ha-ma Bahamas

Bac-ba-đot Barbados

Đảo Vơ-gin (thuộc Anh) British Virgin Islands

Đảo Cai-man Cayman Islands

Cu-ba Cuba

Đô-mi-ni-ca-na Dominica

CH Đô-mi-ni-ca-na Dominican Republic

Grê-na-đa Grenada

Goa-đơ-lúp Guadeloupe

Hai-i-ti Haiti

Ja-mai-ca Jamaica

Mac-ti-nich Martinique

Môn-xê-rat Montserrat

Ne-dơ-lân an-tin-lơ Netherlands Antilles

Pu-ec-tô-ri-cô Puerto Rico

Liên bang Xan-kit và Nê-vi Saint Kitts and Nevis

Xan-ta-lu-xi-a Saint Lucia

Xan Vin-xăng và Grê-na-đin Saint Vincent and the Grenadines

Tri-ni-đát và Tô-ba-gô Trinidad and Tobago

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg

Tớc-cơ và Cai-cốt Turks and Caicos Islands

Vơ-gin (thuộc Mỹ) United States Virgin Islands

Trung Mỹ Central America

Be-li-zơ Belize

Côt-xta-ri-ca Costa Rica

En-xan-va-đo El Salvador

CH Goa-tê-ma-la Guatemala

Hon-đu-rat Honduras

Mê-hi-cô Mexico

Ni-ca-ra-goa Nicaragua

Pa-na-ma Panama

Nam mỹ South America

Ac-hen-ti-na Argentina

Bô-li-vi-a Bolivia

Bra-xin Brazil

Chi-lê Chile

Cô-lôm-bi-a Colombia

Ê-cu-a-đo Ecuador

Đảo Phooc-lan Falkland Islands (Malvinas)

Gui-an (Pháp) French Guiana

Guy-a-na Guyana

Pa-ra-guay Paraguay

Pê-ru Peru

Xu-ri-nam Suriname

U-ru-guay Uruguay

Vê-nê-xu-ê-la Venezuela

Bắc mỹ Northern America

Béc-mu-đa Bermuda

Ca-na-đa Canada

Grin-len Greenland

Sanh-pi-e-rơ và Mi-quê-lon Saint Pierre and Miquelon

Mỹ United States

Châu Đại dương Oceania

Xa-moa American Samoa

Ô-xtrây-li-a Australia

Đảo Crit-mat Christmas island

Đảo Cô-cô Cocos (Keeling) island

Đảo Cúc Cook Islands

Phi-gi Fiji

Quần đảo Pô-li-nê-di (thuộc Pháp) French Polynesia

Gu-am Guam

Ki-ri-ba-ti Kiribati

Quần đảo Mat-san Marshall Islands

Liên bang Mi-cro-nê-si-a Micronesia (Federated States of)

Na-u-ru Nauru

Tân Ca-lê-đô-ni New Caledonia

Niu-Di-lân New Zealand

Niu-ê Niue

Đảo No-phốc Norfolk Island

Đảo Ma-ri-a-na Bắc Northern Mariana Islands

Pa-lau Palau

Pa-pua Niu Ghi-nê Papua New Guinea

Pít-canh Pitcairn

Tây Xa-moa Samoa

Đảo Xa-lô-môn Solomon Islands

Tô-kê-lau Tokelau

Tông-ga Tonga

Tu-va-lu Tuvalu

Va-nu-a-tu Vanuatu

Các đảo Oa-lit và Phu-tu-na Wallis and Futuna Islands

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế từ Việt Nam đi các nước trên thế giới nhanh nhất, giá rẻ, nhiệt tình, chính xác đảm bảo, an toàn nhất TPHCM – Sài gòn – Hà nội – Việt Nam

Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg
Vận chuyển hàng đi Brazil bao nhiêu 1kg